Privacy Policy

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Hattem aan de Hommelbrink 6 (8051 PV) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 63225255 en draagt de naam Soofos. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via [email protected] en telefonisch via 085 130 15 47.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in januari 2023.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

  • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst; en
  • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Het uitserveren en leveren van cursussen;
  • Het bijhouden van de studievoortgang;
  • Het uitgeven van certificaten op naam;
  • Het maken van statistische modellen;
  • Indien opt-in voor marketing cookies: personaliseren van aanbiedingen en mogelijkheden; en
  • Het behouden van het account van de gebruiker.

Verantwoordelijke verzamelt uw persoonsgegevens via de Website. Dit zijn NAW-gegevens, uw browsergedrag, bestel- en rekeninggegevens en het IP-adres. Daarnaast worden gegevens over het leerproces verzameld, die onder te verdelen zijn in: activiteiten, duur, voortgang, resultaat, rating (optioneel). Bij websessies worden het IP-adres, logtijden, de browser en het Operating System verzameld.

Via het account op de website wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor het contact, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn zo lang als dat u een account heeft op Soofos.nl, waarbij minimaal het e-mailadres, de gebruikersnaam en voor- en achternaam worden opgeslagen. Na 5 jaar van inactiviteit op uw account worden de persoonsgegevens door Verantwoordelijke verwijderd.

Uw algemene Verstrekte materiaal kan Soofos tevens gebruiken voor promotie doeleinden en in de Soofos-applicatie. Zie voor een toelichting hierop de Instructeurs Policy van Soofos.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

[cookies]

[delete-cookies]

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Daarnaast maakt Verantwoordelijke gebruik van een two-factor authenticatie voor alle medewerkers en verwerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens alsmede van een beveiligde opslag en encryptie van wachtwoorden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voornamelijk op servers binnen de EU en EER. Indien u zich aanmeldt voor onze marketingprogramma’s, worden deze mogelijk ook opgeslagen buiten de EU.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt Verantwoordelijke hiervoor contacteren door een e-mail te zenden aan [email protected].

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u eveneens een e-mail zenden aan [email protected]  

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). Ook kunt u hiertoe eerst met ons in overleg treden, via ondervermelde contactgegevens.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief middels de link in de nieuwsbrief of door een e-mail te zenden aan [email protected].  

10% korting op jouw volgende cursus? 🎁

🏢 Ontdek Soofos Organisaties

We helpen je graag verder met e-learning in jouw organisatie. 

Wij horen graag van je

Vul het formulier in dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op

Dit formulier is beveiligd met Google reCAPTCHA.

Liever een live gesprek? Plan een demo in →