Instructeur Policy

Inleidende bepalingen

Hieronder staan de voorwaarden voor instructeurs die Soofos hanteert tussen een instructeur, Soofos en de studenten. Door een cursus te plaatsen op Soofos gaat u als instructeur akkoord met de onderstaande voorwaarden. Soofos raadt u aan de onderstaande punten goed door te nemen en bij eventuele vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met Soofos.

Onze identiteit

Soofos B.V.
Hommelbrink 6
8051PV, Hattem
Gelderland, Nederland
(let op, géén bezoekadres)

Telefoonnummer: 085 130 15 47
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 63225255
BTW-identificatienummer: NL855145006B01
Bankrekeningnummer (IBAN en BIC): NL25INGB0006325813, BIC: INGBNL2A

Artikel 1 – Lesgeven op Soofos

 1. Als instructeur bent u zelf verantwoordelijk voor al het Verstrekte materiaal die u post. Verstrekt materiaal kan bestaan uit  (maar niet uitsluitend) video’s, teksten, opdrachten, afbeeldingen, vragen.
 2. U verleent Soofos het recht om uw Verstrekte materiaal aan te bieden, te promoten of anderszins te exploiteren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het gebruik van het Verstrekte materiaal door Soofos in reclame of algemene promotie. U verleent Soofos tevens toestemming om uw Verstrekte materiaal aan te bieden via de Soofos-applicatie. 
 3. Soofos verzorgt het platform waarop cursussen worden aangeboden en tracht te zorgen dat de informatie op de website correct is. 
 4. Soofos garandeert jegens de student de correcte aflevering van de cursus. De leraar is jegens Soofos verplicht in te staan voor de correcte aflevering en de inhoud van hetgeen door hem/haar op de site wordt geplaatst.  
 5. De leraar dient zorg te dragen voor een kwalitatief goede cursus. De leraar kan door Soofos worden aangesproken op de kwaliteit van de cursus. 
 6. De leraar verzorgt het materiaal voor de cursus en is verantwoordelijk voor toestemmingen om het materiaal te gebruiken, en te plaatsen op het online platform van Soofos. De leraar is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van licentie vergoedingen over gebruikte materialen in de cursus, zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, video’s en teksten van derden. De leraar verklaart uitdrukkelijk dat de materialen zelf ontwikkeld zijn, ofwel dat de leraar uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen om de materialen te plaatsen bij Soofos. Bij enige twijfel is Soofos gerechtigd om daarvoor bewijs te vragen aan de leraar.
 7. Voor alle content die Instructeur verstrekt in verband met de Cursussen, staat Instructeur er voor in dat hij over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen voor het gebruik van dergelijk materiaal beschikt.
 8. De cursussen, inclusief een gedeelte van het studieprogramma of het verstrekte materiaal mogen geen inbreuk maken op of ongeoorloofd zijn voor octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of eigendomsrechten van een partij.
 9. De door de instructeur geplaatste materialen (informatie, afbeeldingen, aangeleverd materiaal) op Soofos haar website dat gerelateerd is aan de cursus blijft eigendom van de leraar. 
 10. Door gebruik te maken van het platform van Soofos reflecteert het gedrag van Instructeurs en de kwaliteit van de cursussen van Instructeurs op Soofos. Instructeurs moeten responsief zijn en een redelijke mate van service bieden aan Eindgebruikers. 
 11. De cursussen, het studieprogramma en het verstrekte materiaal mogen geen verband houden met: illegaal gedrag; geweld of seksueel expliciete inhoud; vervaardiging of gebruik van een wapen; bevorderen van haatzaaien; opzettelijk misleiden, bedriegen, vernederen of schaden van een persoon of entiteit; of wat dan ook wat Soofos naar eigen goeddunken aanstootgevend of ongepast vindt. Tevens mag het materiaal niet in strijd zijn met algemene wettelijke regelgeving. 
 12. In verband met het doceren van een cursus of het aanbieden van studiemateriaal mag Instructeur geen ongepaste, beledigende, racistische, haatdragende, seksistische, pornografische, valse, misleidende, onjuiste, inbreukmakende, lasterlijke of smadelijke inhoud of informatie verstrekken, uitzenden of verspreiden. Tevens mag dit niet in strijd zijn met algemene wettelijke regelgeving.
 13. Instructeur is als enige verantwoordelijk voor de content die geüpload, verzonden of geplaatst wordt op het platform of die gebruikt, aangeboden of verspreid wordt door middel van het onderwijzen van de cursussen.
 14. Soofos mag de geplaatste materialen  (informatie, afbeeldingen, aangeleverd materiaal) gebruiken in de promotie van zowel Soofos als de unieke cursus. Bij het aangaan van de samenwerking, wordt hiertoe toestemming verleend. 
 15. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden zonder wederzijdse schriftelijke toestemming. Deze bepaling geldt niet voor promotie- en marketingdoeleinden. Zie ter aanvulling hierop de bepalingen over promotie- en marketing.
 16. Bij nalatigheid van de leraar om een deugdelijke cursus te verzorgen zal de leraar door Soofos worden uitgesloten van de mogelijkheid om cursussen via Soofos aan te bieden. 
 17. Soofos behoudt zich het recht om de cursus niet te plaatsen of de cursus uit het systeem te verwijderen indien deze niet voldoet aan onze kwaliteitseisen. De leraar zal hier tijdig van op de hoogte worden gesteld en krijgt eerst de mogelijkheid om de cursus aan te passen naar de kwaliteitseisen van Soofos
 18. Als een cursist een cursus of service aanschaft in een land dat van Soofos eist om nationale, provinciale of lokale verkoop- of verbruiksbelastingen, btw of andere soortgelijke belastingen (“Transactiebelastingen”) onder toepasselijk recht af te dragen, zal Soofos de Transactiebelastingen aan de bevoegde belastingautoriteiten overmaken. 
 19. Soofos betaald 50% van het nettobedrag minus toepasselijke inhoudingen zoals restituties. Het nettobedrag betreft het bedrag dat Soofos daadwerkelijk ontvangt van de student, minus eventuele Transactiebelastingen.
 20. In Nederland gevestigde Zakelijke instructeurs ontvangen het bedrag plus 21% BTW mits een correct BTW-nummer is opgegeven. Indien geen BTW-nummer is opgegeven worden zakelijke instructeurs beschouwd als particuliere instructeurs. Zakelijke instructeurs dienen de BTW zelf op te geven bij de aangifte omzetbelasting.
 21. Soofos maakt namens, en voor rekening van, de instructeur de nota of factuur op. Indien de instructeur het niet eens is met de factuur dient dit binnen 14 dagen aangegeven worden. Na het termijn van 14 dagen wordt de periode afgesloten en is de factuur definitief. Indien de instructeur BTW mag heffen dient de instructeur dit via zijn of haar account aan te geven, samen met een geldig BTW nummer. De instructeur is daarbij zelf verantwoordelijk voor de correcte afdracht van BTW en andere belastingen.
 22. Een online cursus wordt na ontvangst van het cursusgeld door Soofos opengesteld voor de student, de student heeft het recht tot 14 dagen na aankoop de cursus te annuleren. Soofos kan besluiten deze termijn te verlengen indien de situatie daar om vraagt.
 23. Soofos hanteert een vast betaalmoment, op of rond de eerste van de maand. Soofos betaald op dat moment, in verband met het retourrecht van studenten,   het cursusgeld van alle cursussen die vóór de 1e van de maand er voor zijn aangekocht (na aftrek van de aan Soofos verschuldigde vergoeding, retouren en eventuele marketingkosten) uit op de bij Soofos bekende bankrekening. 
 24. Soofos verricht alle betalingen aan instructeurs in Euro’s, ongeacht in welke valuta de transactie plaatsvond.
 25. De aansprakelijkheid van Soofos jegens de leraar is beperkt tot het bedrag dat door Soofos betaald is in de laatste drie maanden en/of de aansprakelijkheid welke wettelijk verplicht is gesteld. 
 26. De leraar is jegens Soofos aansprakelijk indien Soofos door wanprestatie van de leraar een vergoeding aan de student  of derden verschuldigd is. 
 27. Een online cursus dient gedurende minimaal 12 maanden beschikbaar te zijn voor cursisten. Indien de instructeur een verzoek tot verwijdering van de cursus indient blijft de inhoud voor een periode van 12 maanden beschikbaar voor bestaande cursisten. Tijdens deze periode is de cursus niet meer aan te schaffen voor nieuwe cursisten.
 28. Wanneer de instructeur zelf algemene voorwaarden hanteert dan dient de instructeur dit bij Soofos aan te geven zodat de voorwaarden bij aanmelding door de student kunnen worden vermeld. Bij tegenstrijdigheid van voorwaarden zijn de voorwaarden van Soofos van toepassing. 
 29. Het gebruik van referral links, affiliate links, of andere links waarmee geld verdiend wordt op andere platformen of partijen, is binnen de website van Soofos (en in de geplaatste cursussen en content) niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Soofos.
 30. Promotielinks naar eigen cursussen, waarmee extra omzet voor instructeurs gemeten wordt, zijn niet toegestaan op de website van Soofos (en in de geplaatste cursussen en content). Indien een instructeur dergelijke links gebruikt op de website van Soofos, heeft Soofos het recht om alle door de instructeur verwezen cursisten af te wijzen als zijnde promotie van de instructeur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10% korting op jouw volgende cursus? 🎁

🏢 Ontdek Soofos Organisaties

We helpen je graag verder met e-learning in jouw organisatie. 

Wij horen graag van je

Vul het formulier in dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op

Dit formulier is beveiligd met Google reCAPTCHA.

Liever een live gesprek? Plan een demo in →