1.2 Filosofische basisbegrippen en diagnose


Les 1.2 Filosofie en verschillende vormen van diagnose

Omdat de Chinese geneeskunde holistisch is wordt er gezocht naar bepaalde patronen welke steeds weer voorkomen. Bij patroon differentiatie wordt er naar algemene tekenen en symptomen gezocht welke bij een bepaald patroon horen. Deze algemene patronen van disharmonie zijn bij iedereen die ziek is te vinden. Dit maakt het ook mogelijk om onbekende klachten of ziektes te behandelen. Door het herstellen van de patronen van disharmonie zullen volgens de Chinese geneeskunde de symptomen en die ziekte vanzelf verdwijnen.

Chinese geneeskunde maakt gebruik van metaforen
Een andere belangrijke eigenschap van de Chinese Geneeskunde is dat er veel gebruik gemaakt wordt van metaforen. Door metaforen te gebruiken kunnen we dingen beter begrijpen. Zo wordt de stroom van qi in de meridianen met de stroom van water vergeleken. Verschillende externe pathogenen kunnen ingedeeld worden in wind, koude, hitte, damp, droogte en zomerhitte. De meeste metaforen die gebruikt worden hebben met de natuur te maken. De macrokosmos en de microkosmos zijn volgens de Chinese geneeskunde met elkaar verbonden. De natuur is vertegenwoordigd in ons lichaam en ons lichaam is vertegenwoordigd in de natuur.

Volgens de Chinese geneeskunde zijn lichaam en geest zijn verbonden
Omdat de Chinese geneeskunde holistisch is worden de geest en het lichaam gezien als een onafscheidbaar geheel. De geest is volgens de Chinese geneeskunde verbonden aan het fysieke hart. De geest huist zich in het hart en geeft ons bewustzijn. Het helpt ons om te denken en zorgt voor de ervaring van emoties. Omdat emoties door de geest worden ervaren gelooft de Chinese geneeskunde dat emoties ook een effect kunnen hebben op het lichaam. De emoties worden ook gezien als een belangrijke oorzaak van ziekte. Het lichaam kan echter ook weer een invloed hebben op de emoties. In de Chinese geneeskunde zijn lichaam en geest één geheel. De geest is gewoon een minder dichte, meer immateriëlere vorm van wat qi wordt genoemd terwijl het lichaam een meer dichte materiele manifestatie is van deze qi. In de les over qi wordt dit uitgebreid besproken.

Chinese geneeskunde gebruikt universele filosofische begrippen om ziekte te begrijpen
Behalve het holisme maakt de Chinese geneeskunde gebruik van andere belangrijke filosofische begrippen om ziekte te begrijpen. Chinese geneeskunde maakt bijvoorbeeld gebruik van de theorie van qi, de filosofie van yin en yang en de vijf elementen theorie.

Theorie van qi
De eerste belangrijke filosofische theorie in de Chinese geneeskunde is de theorie van qi. De theorie van qi zegt dat alles in het universum wordt gevormd door iet wat immaterieel is, een substantie met weinig dichtheid welke qi wordt genoemd. De fysieke wereld is volgens de theorie van qi gevormd door een verdichting een ophoping van deze qi. In het lichaam stroomt volgens de Chinese geneeskunde qi, maar het gehele lichaam kan ook als een manifestatie een verdichting van qi gezien worden. Ziekte begint bovendien altijd eerst met een probleem in de stroom van qi in het lichaam. Pas later manifesteert de ziekte zich op andere manieren. De behandeling in de Chinese geneeskunde is daarom vaak gefocust op ten eerste het herstellen van de stroom van qi in het lichaam.

Yin en Yang
Het tweede belangrijke filosofische begrip waar gebruik van gemaakt wordt in de Chinese geneeskunde is de theorie van yin en yang. Volgens de theorie van yin en yang bestaat alles in het universum uit twee tegengestelde. Deze twee tegengestelde, zijn echter niet alleen tegengesteld maar ze zijn van elkaar afhankelijk. Ze kunnen absoluut niet zonder elkaar bestaan. In het geval van disbalans kunnen yin en yang elkaar consumeren, elkaar opmaken in een poging balans te herstellen. Uiteindelijk kunnen yin en yang, als het juiste moment daar is, in elkaar transformeren. Met toepassing tot de Chinese geneeskunde is het zo dat yin en yang in het lichaam in een balans moeten zijn. Als ze niet in balans zijn ontstaat er ziekte.

Vijf elementen
De volgende belangrijke filosofische theorie is de theorie van de vijf elementen. De theorie van de wuxing, oftewel vijf elementen beschrijft vijf categorieën van materie. Het beschrijft vijf toestanden van qi. Een betere vertaling van de wu xing is echter de vijf bewegingen. Het beschrijft namelijk ook een beweging en een transformatie en de vijf elementen. Deze vijf elementen zijn hout, vuur, aarde metaal en water. Ook hier zien we weer terug dat de Chinese filosofie weer sterk gebruikt maakt van metaforen en de natuur gebruikt om de elementen een naam te geven. Elk element heeft specifieke eigenschappen en ze komen bijvoorbeeld overeen met de eigenschappen van de verschillende seizoenen. Met meer toepassing tot de Chinese geneeskunde wordt bijvoorbeeld elk orgaan in een categorie van de vijf elementen geplaatst. Er worden twee verschillende cycli beschreven met betrekking tot de vijf elementen. De vijf elementen hebben een geboorte en een controlerende cyclus. Via deze twee cycli worden interacties tussen organen uitgelegd en behandelstrategieën bedacht.

De theorie van qi, yin en yang en de vijf elementen zijn de belangrijkste grondslagen voor het begrijpen van ziekte in de Chinese geneeskunde. Met deze kennis in combinatie met een grondig begrip over de functie van de organen kunnen er patronen worden gezocht. Voordat je een patroon kan zoeken is er echter eerst nog een grondige diagnose nodig.

Diagnose
Als we het hebben over diagnose, kent de Chinese geneeskunde 4 pilaren.

De vier pilaren van de Chinese Geneeskunde zijn
1: kijken, bijvoorbeeld gezichtsdiagnose maar ook tongdiagnose

2: vragen stellen (vragen om het patroon te bepalen)

3: palperen, het lichaam palperen het lichaam palperen of de pols voelen.

4: luisteren en ruiken, (stemgeluid)

1: Kijken
Volgens de Chinese geneeskunde is elk deel van het lichaam een reflectie van het gehele lichaam. En daarom kun je naar een gedeelte van het lichaam kijken om een diagnose over heel het lichaam te maken.

Zo kan er worden gekeken naar het gezicht, het oor, de ogen en welke voornamelijk ook gebruikt wordt is de tong. Aan de hand van bijvoorbeeld verkleuringen of bijzonderheden in het gezicht of de tong kan informatie over bepaalde organen worden verzamelt.

2: Vragen stellen
Vragen stellen is een belangrijk onderdeel van de diagnose. Een bekend lijstje aan vragen staat bekend als de 10+2 vragen. Deze zullen later in deze cursus verder besproken worden.

3: Palperen
Palperen gaat hoofdzakelijk om polsdiagnose. Polsdiagnose wordt uitgevoerd door de vingers op de polsslagader te legen. Door het lezen van de pols krijgen we informatie over de toestand van yin en yang, zo is de oppervlakte van de pols het yange gebied terwijl het diepe niveau het yinne gebied is. Polsdiagnose geeft ons ook informatie over de toestand van qi. Zo is een krachtige pols een teken van de aanwezigheid van veel qi terwijl bij een zwakke pols er te weinig qi is. Ook zijn er verschillende posities welke weer overeenkomen met de verschillende organen.

Behalve het voelen van de pols kan er bij het palperen ook de huid worden gevoeld, hierbij kan bijvoorbeeld gevoelt worden hoe de temperatuur is, de textuur en de hoeveelheid vocht.

4: Luisteren en ruiken
Bij het luisteren kan bijvoorbeeld naar de stem geluisterd worden, als de stem zwak is kan er bijvoorbeeld een zwakte zijn van qi. Als iemand een probleem heeft met de longen kan naar het geluid van het hoesten worden geluisterd. Een droge hoest kan bijvoorbeeld een tekort zijn aan de vloeistoffen. Behalve luisteren wordt er ook geroken, verschillende lichaamsgeuren kunnen informatie geven over de toestand van het lichaam.

BEKIJK ALLEVoeg notitie toe
JIJ
Voeg een reactie toe
 
Gemaakt met in NL © 2021 - Soofos B.V.