1-1 Vragen en overdenkingen – Jouw kwartier

De rode draad van deze training is jouw groeiproces. Het doel is dat je door inzicht te krijgen kleine stappen gaat nemen die de ontwikkeling van jouw persoonlijke groei bewerkstelligen!

TIJD VOOR JOUW KWARTIER!

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Jesaja 60:1,2

 

Zoals iemand denkt in zijn hart zo is hij! Spreuken 23:6  (Engelse vertaling)

 

 Hoe denk jij over jezelf?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Behoed je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Spreuken 4:23

 

Denk eens na hoe jij je hart doelbewust kunt bewaren? Denk hierbij b.v. aan:

– het niet langer deelnemen aan negatieve gesprekken

– eerder kijken naar een oplossing dan te veel met het probleem bezig zijn

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

 

Beschouw iedere stap die je genomen hebt als een prachtige groeibriljant die jouw leven verrijkt!     

BEKIJK ALLEVoeg notitie toe
JIJ
Voeg een reactie toe
 
Gemaakt met in NL © 2020 - Soofos B.V.