Bemiddelingsovereenkomst

Lees of download de bemiddelingsovereenkomst die tot stand komt tussen instructeur en Soofos

Hieronder staan de bemiddelingsvoorwaarden die Soofos hanteert tussen een instructeur en de studenten. Door een cursus te plaatsen op Soofos gaat u als instructeur akkoord met de onderstaande voorwaarden. Soofos raadt u aan de onderstaande punten goed door te nemen en bij eventuele vragen of onduidelijkheden contact op te nemen met Soofos.

Klik hier om de bemiddelingsovereenkomst te downloaden

Soofos B.V.
Amstelveenseweg 63-IV
1075 VV, Amsterdam
KVK: 63225255
BTW: NL855145006B01

 

Bemiddelingsovereenkomst

1.    Soofos laat als bemiddelaar tussen u en de studenten die zich via haar website voor uw cursus aanmelden, overeenkomsten tussen u en de studenten tot stand komen.

2.    Soofos verzorgt het platform waarop cursussen worden aangeboden en tracht te zorgen dat de informatie op de website correct is.

3.    Soofos garandeert jegens de student de correcte aflevering van de cursus. De leraar is jegens Soofos verplicht in te staan voor de correcte aflevering en de inhoud van hetgeen door hem/haar op de site wordt geplaatst.

4.    De instructeur houdt zelf de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst met de student en de inhoud van de cursus. Soofos bemiddelt bij eventuele vragen en klachten van de student.

5.    De leraar dient zorg te dragen voor een kwalitatief goede cursus. De leraar kan door Soofos worden aangesproken op de kwaliteit van de cursus.

6.    De leraar verzorgt het materiaal voor de cursus en is verantwoordelijk voor toestemmingen om het materiaal te gebruiken, en te plaatsen op het online platform van Soofos. De leraar is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van licentie vergoedingen over gebruikte materialen in de cursus, zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, video’s en teksten van derden. De leraar verklaart uitdrukkelijk dat de materialen zelf ontwikkeld zijn, ofwel dat de leraar uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen om de materialen te plaatsen bij Soofos. Bij enige twijfel is Soofos gerechtigd om daarvoor bewijs te vragen aan de leraar.

7.    De door de instructeur geplaatste materialen (informatie, afbeeldingen, aangeleverd materiaal) op Soofos haar website dat gerelateerd is aan de cursus blijft eigendom van de leraar.

8.    Soofos mag de geplaatste materialen (informatie, afbeeldingen, aangeleverd materiaal) gebruiken in de promotie van zowel Soofos als de unieke cursus.

9.    Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.

10.    Bij nalatigheid van de leraar om een deugdelijke cursus te verzorgen zal de leraar door Soofos worden uitgesloten van de mogelijkheid om cursussen via Soofos aan te bieden.

11.    Soofos behoudt zich het recht om de cursus niet te plaatsen of de cursus uit het systeem te verwijderen indien deze niet voldoet aan onze kwaliteitseisen. De leraar zal hier tijdig van op de hoogte worden gesteld en krijgt eerst de mogelijkheid om de cursus aan te passen naar de kwaliteitseisen van Soofos.

12.    Soofos neemt de betaling van de student in ontvangst en verzorgt doorbetaling aan de leraar. Soofos ontvangt voor de bemiddeling uitsluitend een vergoeding van de leraar.

13.    De instructeur betaalt Soofos voor haar bemiddeling als studenten de door de instructeur aangeboden cursus gaan volgen. De vergoeding bedraagt 40% van het cursusgeld voor online te volgen cursussen, met inbegrip van de transactiekosten. Indien een instructeur zelf een student aanlevert worden slechts transactiekosten in rekening gebracht ter hoogte van 4%.

14.    De vergoeding die een instructeur aan Soofos verschuldigd is wordt verrekend met het cursusgeld dat Soofos voor de instructeur incasseert.

15.    De instructeur is zelf verantwoordelijk voor een juiste afdracht van vergoedingen en/of belastingen aan derden.

16.    Een online cursus wordt na ontvangst van het cursusgeld door Soofos opengesteld voor de student, de student heeft het recht tot 14 dagen na aankoop de cursus te annuleren. Soofos kan besluiten deze termijn te verlengen indien de situatie daar om vraagt.

17.    Soofos hanteert een vast betaalmoment, op of rond de eerste van de maand. Soofos betaald op dat moment, in verband met het retourrecht van studenten, het cursusgeld van alle cursussen die voor de 15e van de maand er voor zijn aangekocht (na aftrek van de aan Soofos verschuldigde vergoeding, retouren en eventuele marketingkosten) uit op de bij Soofos bekende bankrekening.

18.    De aansprakelijkheid van Soofos jegens de leraar is beperkt tot het bedrag dat zij op grond van de bemiddelingsovereenkomst van de leraar voor haar bemiddeling heeft ontvangen.

19.    De leraar is jegens Soofos aansprakelijk indien Soofos door wanprestatie van de leraar een vergoeding aan de student of derden verschuldigd is.

20.    Een online cursus dient gedurende minimaal 12 maanden beschikbaar te zijn voor cursisten. Indien de instructeur een verzoek tot verwijdering van de cursus indient blijft de inhoud voor een periode van 12 maanden beschikbaar voor bestaande cursisten. Tijdens deze periode is de cursus niet meer aan te schaffen voor nieuwe cursisten.

21.    Wanneer de instructeur zelf algemene voorwaarden hanteert dan dient de instructeur dit bij Soofos aan te geven zodat de voorwaarden bij aanmelding door de student kunnen worden vermeld. Bij tegenstrijdigheid van voorwaarden zijn de voorwaarden van Soofos van toepassing.

© 2019 - Soofos B.V.