Alle berichten vanMarcelline van Velzen

Drs. Marcelline van Velzen is bestuurskundige en internationaal gecertificeerd scrummaster. Zij daagt ondernemers uit om op een andere wijze naar hun werk te kijken en aansluiting te blijven vinden bij de veranderende wensen van de klant. Zij helpt ondernemers aan betere, snellere en flexibelere resultaten. Daarvoor heeft zij het wereldwijd succesvolle Agile gedachtegoed en de Scrum methode aangepast aan zelfstandig ondernemers en uitgebreid met haar eigen Essentiemodel. Marcelline traint en coacht ondernemers om op een ontspannen wijze krachtig de regie te voeren over hun bedrijf. Marcelline heeft meer dan 20 jaar ervaring in managementfuncties, HRM en communicatie en heeft onder meer gewerkt voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rijkswaterstaat, Vrije Universiteit en KWF Kankerbestrijding. Sinds 2015 werkt zij vanuit haar eigen bedrijf VVO – van PLAN naar RESULTAAT. Voor meer informatie zie www.vanvelzenorganizing.nl.
  © 2019 Soofos B.V.